värdig

värdig
• representativ, värdig, distingerad, presentabel, ståtlig
• lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig, stoisk
• allvarsam, allvarstung, seriös, besinningsfull, behärskad, värdig, högtidlig
• förnäm, nobel, ädel, högsint, storsint, ridderlig, upphöjd, värdig
• lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • värdig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • behärskad — • allvarsam, allvarstung, seriös, besinningsfull, behärskad, värdig, högtidlig • behärskad, måttfull, harmonisk, stabil, avvägd • tålig, tålmodig, långmodig, undergiven • lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig …   Svensk synonymlexikon

  • distingerad — • förnäm, nobel, ädel, högsint, storsint, ridderlig, upphöjd, värdig • representativ, värdig, distingerad, presentabel, ståtlig …   Svensk synonymlexikon

  • ädel — • förnäm, nobel, ädel, högsint, storsint, ridderlig, upphöjd, värdig …   Svensk synonymlexikon

  • allvarlig — • allvarsam, allvarstung, seriös, besinningsfull, behärskad, värdig, högtidlig • grundlig, allvarlig, ingående, djupgående, inträngande, genomgående, vederhäftig med., vet. • elakartad, farlig, allvarlig, perniciös, malign …   Svensk synonymlexikon

  • allvarsam — • allvarsam, allvarstung, seriös, besinningsfull, behärskad, värdig, högtidlig …   Svensk synonymlexikon

  • allvarsdiger — • allvarsam, allvarstung, seriös, besinningsfull, behärskad, värdig, högtidlig …   Svensk synonymlexikon

  • allvarsfylld — • allvarsam, allvarstung, seriös, besinningsfull, behärskad, värdig, högtidlig …   Svensk synonymlexikon

  • allvarstung — • allvarsam, allvarstung, seriös, besinningsfull, behärskad, värdig, högtidlig …   Svensk synonymlexikon

  • balanserad — • lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig • behärskad, måttfull, harmonisk, stabil, avvägd …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”